Sgwennu am sgwennu, a methu sgwennu.

Dyma fy ngwefan sgwennu, lle bydda’i yn rhoi’r newyddion diweddaraf am fy nghyhoeddiadau, yn mwydro am sgwennu, ac yn gobeithio cael ambell i fewnwelediad ac ymateb i’r hyn rydw i’n wneud.

Ond sgwennu am sgwennu? Onid rhyw fath o weithgaredd i gymryd lle’r gweithgaredd go-iawn ydi hynny, ac oni ddylai unrhyw un sy’n sgwennu fwrw ati heb chwaneg o lol? Mae rhai yn gwneud, a phob hwyl iddyn nhw. Ond mae pob sgwennwr a sgwenwraig yn wahanol.

Newyddion

Can Curiad

Storïau llen meicro yn y gyfrol Can Curiad [Dolen i Gwasg y Bwthyn]

Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Tregaron

Rwy’n un o feirniaid cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Tregaron y flwyddyn nesaf, felly yn edrych ymlaen yn arw at dderbyn pecyn o gyfansoddiadau mis Rhagfyr yma. Edrych ymlaen yn fwy fyth at fynd i’r Eisteddfod yn 2022! Fy nau gyd-feirniad yw Dylan...

Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn

Byddaf yn rhoi sgwrs (rithiol) i Gymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn am 7 p.m. ar nos Fawrth, Rhagfyr 7 dan y teitl “Ail wynt ‘ta anadl olaf?”.

Gwaith ar y Gweill

 

Dwy Nofelig

Os yw’r uchod yn ddarnau sydd eisoes wedi eu gwau ac angen eu rhoi at ei gilydd, beth sydd gen i fan hyn yw llond bag o edafedd cymysgliw, a tydw i ddim yn siŵr ym mha ben i afael ynddo er mwyn  rhoi cychwyn arni. Wel, ydw, yn yr ystyr mai dwy nofel fer iawn sydd...

Cyfaddefiadau Cyfieithydd

Nid hunangofiant, ac nid gwerslyfr chwaith. Cyfuniad, efallai? Hanes  degawdau o yrfa fel cyfieithydd, gyda sylwadau am ddatblygiad y grefft, cyd-destun penodol sefyllfa cyfieithu yng Nghymru - heb sôn am droeon trwstan, clecs, a gwersi (i’r cyfieithydd ac i’r...

Rhai o’r llyfrau yr ydw i wedi eu sgwennu neu gyfrannu atynt dros y blynyddoedd, o I’r Gâd a Carchar yn saithdegau’r ganrif ddiwethaf i Dewch at eich Gilydd a darn yn Can Curiad yn ddiweddar. Llenwi’r bwlch trwy gyd-sgwennu Eglwysi Cymru efo Mam, ac ennill y Fedal Ryddiaith efo Cyn Daw’r Gaeaf yn 1985, a nifer o storiau byrion, pytiau i’r radio, adolygiadau ac ambell i gerdd ar hyd y ffordd. O ia, a magu tri o blant (sydd yn cyfrif am y bwlch, debyg…)

Tydw i ddim yn fardd, ond mae syniad yn mynnu mynegi ei hun fel cerdd, weithiau. Ac fel nofelydd, arfer â bwrw ati i sgwennu miloedd o eiriau; er hynny, daw syniad arall allan fel darn byr, fel fflach.
Ambell i Bwt

Hydref 2021

"Molly [Keane] was essentially modest, but like all good writers, she knew deep down that she was good" (Diana Athill yn y Guardian, 21:1:17).

Adolygiadau

Rhwng Pla a Phla/Between the Plagues. Cerddi Siôn Aled.

Rhwng Pla  a Phla/Between the Plagues.  Cerddi Siôn Aled. Darluniau Iwan Bala.  Carreg Gwalch. £8.95. Mae geiriau a chelf yn gysur i mi. Na, mi ail-sgwenna’i hynna – mae geiriau yn anadl einioes i mi, a chelf yn gysur ac yn gyffro.  Bûm yn eithriadol ffodus yn...